Masožravé rostliny - Carnivorous Plants

Fotogalerie - Photogallery


Dionaea muscipula
Past mucholapky podivné Dionaea muscipula (©JF)
Trap of Venus Fly Trap Dionaea muscipula (©JF)

Všechny fotografie v této FOTOGALERII jsou chráněny autorskými právy. Je zakázáno je jakkoliv šířit a dále používat bez příslušného svolení autora. Připravujete nějakou publikaci, knížku nebo článek a chtěli byste v ní použít fotografii z této galerie? Nebo jste vámi požadovaný snímek nebo druh vůbec nenašli? Kontaktujte mě prosím a domluvíme se na konkrétních podmínkách užití.
V této galerii najdete jen nepatrné množství z fotografií, které jsou k dispozici pro různé publikace. V současné době disponuji několika tisíci fotografiemi asi 500 druhů masožravých rostlin, ale také několika desítek druhů orchidejí apod. Fotografie pocházejí jak z kultury tak z přírody (okolo100 druhů na více než 280 přirozených lokalitách) a byly pořízeny od roku 2003.
Přehled publikací, ve kterých jsou některé mé fotografie opublikovány naleznete zde.
Vzheldem k velkému objemu dat ve
FOTOGALERII doporučujeme rychlejší internetové připojení.

All photos contained in this PHOTOGALLERY are protected by copyright. Any use, without the permission of the author, is prohibited. If you are preparing book, article, or other pubilcation, and would like to use there any of the photos of this gallery, or if you haven’t found a particular picture or species, contact me please. We can arrange detailed conditions of their use. In this gallery you can find only small fraction of the photos that are available for use. Currently, there are available several thousand photos of about 500 carnivorous plants species and also of some dozens of orchids and other plants etc. The photos have been taken since 2003 in culture and some in nature habitats (more than 100 species at about 280 natural sites).
Here you can find overview of publications which have published some of my photos.
We recommend high speed Internet connection, because of large amount of data contained in PHOTOGALLERY.
 

Nepenthes albomarginata
Horní past Nepenthes albomarginata "G. Jerai, Kedah, Malajsie" (©JF)
Upper pitcher of N. albomarginata "G. Jerai, Kedah, Malaysia" (©JF)


Tato FOTOGALERIE je provozována ve spolupráci s BestCarnivorousPlants.com - this PHOTOGALLERY is running in co-operation with BestCarnivorousPlants.com
 
Andorra
Lokalita Pinguicula grandiflora,P. vulgaris a jejich křížence P.´Sculyi´ "Pyreneje, 2400m.n.m., Andorra" (©JF)
Habitat of Pinguicula grandiflora, P. vulgaris and their hybrid P. ´Sculyi´ "Pyrenees, 2400m a.s.l., Andorra" (©JF)

Home (Jan Flísek) Mapa stránek
Map of site
Počasí na lokalitách MR
Weather on CP sites
Kontakt - Contact
1024x768